Reiki

Mètode de sanació Natural que utilitza l'energia universal. És un sistema de creixement personal i de re-equilibri que ens serveix per sanar les nostres vides. Ens ajudarà a mantenir la nostra salut física, mental i emocional en bon estat.