Terapia Gestalt

Tècniques Gestalt que treballen el despertar de la consciència de l'Aquí i Ara i la consciència del Jo.